Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Taival Clothing

Saukonojantie 27 TO 3
20210 Turku

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Paulina Sundell info(at)taivalclothing.com

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN TARKOITUS

Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä tilausten ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Taival Clothingin markkinoinnin, toiminnan kehittämisen ja analysoinnin tukena henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERI VOI SISÄLTÄÄ SEURAAVIA TIETOJA

Henkilön yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä niitä luovuteta Taival Clothingin ulkopuolisille tahoille. Tiedot hävitetään rekisteristä henkilön niin pyytäessä kirjallisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille. Tietojen tarkastelu vaati salasanan. Laitteisto sijaitsee lukitussa tilassa. Asiakkaaksi rekisteröitynyt henkilö voi itse muokata tietojaan tarvittaessa, tai esittää kirjallisen pyynnön tietojen muokkaukseen tai poistamiseen.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskeva tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.